ما در اینجا مستقر هستم

تهران, خیابان ستارخان
ایران, استان تهران

info@rezanikbakhsh.ir

رضا نیک بخش هستم مدرس و مشاور کسب و کار های اینترنتی، اعتقاد دارم شما برای موفقیت در کسب و کار اینترنتی به زنجیره ای از امکانات نیاز دارید که این زنجیره شامل: یک وب سایت طراحی شده با اصول بازاریابی اینترنتی و طراحی شده با استانداردهای سئو، شبکه های اجتماعی و مجهز شدن به بستر ایمیل مارکتینگ می باشد. هر کدام از این ابزارها به تنهایی می تواند کسب و کار اینترنتی شما را رونق دهد ولی لحظه ای به این فکر کنید که تمام این ابزارها به صورت زنجیره وار به هم متصل باشند.

احساس رها شدن کنید! ما یک ایمیل داریم